DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR MENS EN OMGEVING

ARTA & Consultancy. ARTA adviseert zowel op gebied van techniek als mens & organisatie. Deze zijn in onze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De optimale performance ligt in de combinatie: integrale totaaloplossingen voor bedrijf, gebruiker en omgeving.

Samenbrengen van verschillende invalshoeken

Consultancy Techniek

ARTA heeft een grote kennis van Installatietechniek in huis. Met daarbij de focus op een integrale aanpak. ARTA gelooft in deze integrale aanpak. Door techniek, mens, organisatie en omgeving te verbinden ontstaat er een meerwaarde die groter is dan de som der delen.


ARTA adviseert op klimaat en comfort in de gebouwde omgeving en industrie. Duurzame gebouwen ontwerpen betekent voor ARTA: gezonde en efficiƫnte gebouwen. Met name als het gaat om functionaliteit en performance van gebouwen en de gebruikers. Consultancy betekent voor ARTA het praktisch toepassen van duurzaamheid tegen de laagste Total Cost of Ownership.


Organisatieadvies

ARTA adviseert op het gebied van change management. Soms zijn slechts kleine aanpassingen nodig wanneer een nieuw proces wordt geïmplementeerd, maar vaker heeft het meer voeten in de aarde. ARTA assisteert het management van de organisatie bij het maken van de juiste keuzes. Daarnaast ondersteunt ARTA de organisatie bij het implementeren van veranderingen. Klik hier voor meer informatie over interim management.


Succes van ondernemingen & organisaties is mensenwerk en valt of staat met samenwerking en synergie tussen bedrijfsonderdelen en binnen managementteams. ARTA adviseert en ondersteunt U graag op dit gebied.

Consultancy techniek


ARTA I Ameroever 59 4926 ED Lage Zwaluwe I Telefoon: +31 (0)6 5325 3496 I Email: alavangelder@arta-consultancy.nl