DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR MENS EN OMGEVING

ARTA & Expertise. ARTA is gespecialiseerd in een aantal kennisgebieden en brengt deze kennis in bij het uitvoeren van haar opdrachten. Met name klimaat, comfort, duurzaamheid en energie zijn ons werkgebied.

Expertise

ARTA beschikt met de opgebouwde ervaring en knowhow over een hoge mate van deskundigheid en professionaliteit inzake ontwerpen, adviseren, engineeren en onderhouden van technische installaties en systemen.


Long Live Cycle denken, Integraal ontwerpen en uitvoeren, duurzaam bouwen, de laagste Total cost of ownership gedachte zijn allemaal onlosmakelijk verbonden bij ons denken en handelen en zodoende verweven met al onze bedrijfsaktiviteiten.


ARTA is sterk in het optimaliseren van bedrijfsprocessen als het gaat om de performance van ondernemingen te verbeteren op gebied van marketing & sales, duurzaamheid, synergie en samenwerking en projectmanagement.


Specifieke technische kennisvelden zijn binnenmilieu, microklimatisering, PCM toepassingen en dynamische verlichting. Daarnaast heeft ARTA expertise in huis inzake Change management, BIM en marketing sales support, en verbeteren van synergie en samenwerkinging binnen en tussen bedrijfsonderdelen.


ARTA werkt met een aantal partners samen in de zorg, bouw & vastgoed, energie en IT. Op deze wijze beschikt ARTA over een breed kennisveld en is in staat een integrale aanpak van projecten en totaaloplossingen daadwerkelijk voor onze klanten tot leven te brengen.

ARTA Kennisgebieden


ARTA I Ameroever 59 4926 ED Lage Zwaluwe I Telefoon: +31 (0)6 5325 3496 I Email: alavangelder@arta-consultancy.nl