DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR MENS EN OMGEVING

ARTA & Management.Sturen op mensen en processen. Professioneel management is een cruciale factor voor het succes van Uw onderneming of organisatie. Management is mensenwerk en geeft richting en invulling aan doelen van het bedrijf. In elke onderneming zijn er situaties waarin behoefte is aan (tijdelijke) ondersteuning of versterking van het management. ARTA kan aan deze vraag voldoen.

Interim Management

ARTA heeft een uitgebreid netwerk van interim managers met brede ervaring in het werkveld. Specifiek voor uw project matchen wij de meest geschikte interim manager. ARTA is gespecialiseerd in project management, interim management, change management en asset management.


Project Management

ARTA kan uw projectmanagement versterken, ondersteunen en resultaten verbeteren. Hierbij staat vertrouwen voorop en in nauwe samenwerking met uw medewerkers worden doelen bepaald en scherpe projectanalyses opgesteld op basis waarvan projecttargets worden vastgelegd en stap voor stap in uitvoering worden genomen.


Change Management

Elke onderneming heeft in de loop van tijd omslagmomenten waarin veranderingen noodzakelijk zijn in de structuur en de wijze van (samen) werken tussen mensen en/of afdelingen. Zorgvuldigheid, beheersbaarheid, targets en tijdsdruk kenmerken veelal de omstandigheden. ARTA heeft de kennis in huis om deze veranderingsprocessen te begeleiden, te sturen en uit te voeren.


Asset Management

Steeds meer bedrijven willen control en effectiviteit in het onderhoud van hun assets. Gedegen kennis en ervaring is noodzakelijk om deze processen adequaat in te richten en langdurig succesvol te houden. ARTA beschikt over de kennis en ervaring om uw onderneming daarin te faciliteren c.q. meerjaren onderhoudsplannen op te stellen.

Management support bij ARTA betekent:


ARTA I Ameroever 59 4926 ED Lage Zwaluwe I Telefoon: +31 (0)6 5325 3496 I Email: alavangelder@arta-consultancy.nl